เครื่องปรับอากาศ
  แบบติดผนัง รุ่น X-Power Inverter
  Model BTU ประหยัดไฟ ราคา
  38TVR010-703 8,538 5 22,900 บาท
  38TVR012-703 11,605 5 27,900 บาท
  38TVR016-703 14,816 5 29,900 บาท
  38TVR018-703 17,181 5 35,900 บาท
  38TVR022-703 20,084 5 41,900 บาท

  แบบติดผนัง รุ่น Crystal 42TSR-Series
  Model BTU ประหยัดไฟ ราคา
  38TSR007-703 6,554 5 13,900 บาท
  38TSR010-713 8,738 5 15,900 บาท
  38TSR012-713 13,090 5 18,900 บาท
  38TSR018-713 17,536 5 26,900 บาท
  38TSR025-713 22,954 5 30,900 บาท

  แบบติดผนัง รุ่น 42HAE-Series
  Model BTU ประหยัดไฟ ราคา
  38HAE024S110 24,560 5 36,000 บาท
  38HAE030S110 31,363 5 52,900 บาท
  38HAE036S110 36,316 5 59,000 บาท

  แบบตั้งพื้น&แขวนเพดาน Floor&Ceiling Type รุ่น 42VE ROTARY
  Model BTU ประหยัดไฟ ราคา
  38TSR0125E 13,587 5 22,500 บาท
  38TSR0185E1 17,810 5 29,900 บาท
  38TSR0255E 24,140 5 36,900 บาท
  38RE0125X 12,736 5 24,900 บาท
  38RE0185X 19,037 5 31,900 บาท
  38RE0255X 25,997 5 37,900 บาท

  แบบตั้งพื้น&แขวนเพดาน Floor&Ceiling Type รุ่น 42VE SCROLL
  Model BTU ประหยัดไฟ ราคา
  38RE018SC5X 20,309 5 35,900 บาท
  38RE025SC5X 26,143 5 40,900 บาท
  38RE030SC5X 32,308 5 43,900 บาท
  38RE033SC5X 35,559 5 47,900 บาท
  38RE033SCT5X 35,419 5 49,900 บาท
  38RE036BSC5X 36,477 5 50,900 บาท
  38RE036SC5X 36,365 5 51,900 บาท
  38RE040BSC5X 40,944 5 47,900 บาท
  38RE040SC5X 40,855 5 57,900 บาท

หจก.นำชัย เอ็นจิเนียริ่ง
ที่อยู่ 164/24 หมู่บ้านเมืองทองธานี
ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์: info(at)numchaiair.com
โทร. 02-982-9097-8
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-20.00 น.